Menu
"Estem a prop per arribar lluny"
Inici
Qui som
El nostre equip
Galeria
Contacte
Envia'ns el teu currículum

L'accés a aquesta Website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús que l' usuari afirma comprendre en la seva totalitat . L'usuari es compromet a no utilitzar aquest lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA. - OBJECTE: Aquesta web ha estat dissenyada amb un caràcter merament informatiu per posar a disposició dels usuaris la informació que necessitin sobre les activitats asseguradores de Fullequipe.

SEGONA. - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS:

2.1.- L'accés a aquest website no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Fullequipe i l'usuari . L'usuari es compromet a utilitzar de forma adequada els elements continguts en aquesta Website i a no utilitzar-la per:

2.1.1 Provocar danys en sistemes físics i lògics de Fullequipe , dels seus proveïdors o de terceres persones , introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

2.1.2.- Reproduir , modificar, distribuir sense autorització dels continguts de la pàgina web. No obstant això Fullequipe es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment , els canvis i modificacions que estimi convenients , podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la publicació en aquest lloc web.

2.1.3- Intentar accedir i, si escau , utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris o serveis personals i modificar o manipular els seus missatges o contingut , així com , realitzar spamming o enviament de correu electrònic no sol • licitat a través d'aquesta Website o realitzar qualsevol altre ús que de qualsevol forma puguin causar danys , inutilitzar , sobrecarregar o deteriorar el Website i impedir la normal utilització i gaudir de la mateixa o dels serveis per part dels usuaris.

2.1.4.- La transmissió de dades , que infringeixi els drets de propietat de tercers , i el contingut sigui amenaçador , difamatori , obscè , pornogràfic o immoral , o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal , de la que respondran exclusivament els seus autors materials.

2.2.- Fullequipe podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat , la bona fe o a les presents condicions generals.

TERCERA. - CONTINGUTS:

3.1.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per la pròpia entitat utilitzant fonts internes i externes , Fullequipe realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website , però Fullequipe , no garanteix , ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website , així com en els text jurídics que apareixen, ja que aquests són merament informatius i Fullequipe declina tota responsabilitat pels danys que es poden causar per inexactituds i incorreccions dels mateixos.

3.2.- Els enllaços que Fullequipe posa a disposició de l'usuari (links , banners , botons , .. ) que permeten a l'usuari accedir a llocs web , pertanyen a tercers i tenen una finalitat merament informativa , per tant la informació continguda en els mateixos es regirà per les seves específiques condicions , no assumint Fullequipe la responsabilitat dels continguts , activitats i serveis inclosos en aquests enllaços directament o indirectament.

3.3.- Fullequipe es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en la website.

QUARTA. - DRETS D'AUTOR I MARCA.- Aquest website i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis i convenis internacionals en matèria de Propietat Intel • lectual i industrial , sense que l'usuari pugui fer un ús dels mateixos amb finalitats comercials o lucratius sense permís previ i per escrit de Fullequipe , trobant l'usuari únicament autoritzat a utilitzar per a usos estrictament privats o domèstics . Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca Fullequipe que inclou tant el nom com el logotip , Fullequipe és una marca registrada queden reservats tots els drets , excepte consentiment exprés de Fullequipe.

CINQUENA. - RESPONSABILITAT:

5.1.- Fullequipe en cap cas serà responsable de:

5.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions , esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

5.1.2.- Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que es pugui accedir a través d'aquest lloc web , estigui lliure d'error o causi un dany als usuaris , ni dels danys que els usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web . En particular , no es fa responsable de cap manera de les caigudes , interrupcions , falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en operacions de naturalesa financera.

5.2.- Fullequipe es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

SISENA. - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE: - Els termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola . Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats i Tribunals de Madrid ( Espanya ) , renunciant expressament l' usuari a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre-li. Fullequipe es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel • lectual i industrial.

SETENA.- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul • la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.